“FilmValley is failliet”, the sequel

De cover van het in haar bestaan bedreigde filmtijdschrift FilmValley, maart 2009.

De cover van het in haar bestaan bedreigde filmtijdschrift FilmValley, maart 2009.

Drie weken geleden berichtte onder anderen deze weblog over het mogelijke faillissement van het aanzienlijke Nederlandse filmvakblad FilmValley. Op het forum van dit tijdschrift had de redactie op een dubieuze dag, te weten 1 april j.l., op niet minder twijfelachtige wijze berichten rond de teloorgang van het magazine de wereld in geholpen.

Nu er weer twee weken verstreken zijn, lijkt er meer helderheid gekomen te zijn in de gehele situatie.

Zo heeft ondergetekende inmiddels contact gehad met een van de voormalige redacteuren van FilmValley. Hij zette ietwat gedesillusioneerd uiteen hoe hij inderdaad linea recta zijn spullen had moeten pakken op de eerdergenoemde datum. Het voortbestaan van het blad is zeer ernstig beschadigd, zo niet op sterven na dood; ook voor de voltallige redactie betkenede dit direct ontslag. Echter, zelfs naar de direct betrokkenen zoals de redactieleden is er nog altijd geen duidelijkheid getoond.

De zusterorganisatie DVDValley, de niet lang geleden van eigenaar verwisselde webshop ooit nauw gelieerd aan het tijdschrift, heeft het vandaag zinnig geacht om haar leden enige verhelderende woorden toe te spelen:

Drie weken geleden hebben diverse media gemeld dat het blad FilmValley opgehouden is te bestaan. Omdat de webshop DVDVALLEY.NL in iedere nummer van FilmValley lezersaanbiedingen plaatst leek het ons van de filmshop gewenst om u deze mail te sturen om aan de hand van het antwoord op een aantal vragen meer duidelijkheid te verschaffen. Voor de goede orde: wij vertegenwoordigen noch het blad FilmValley, noch de uitgever, maar vinden het onze verantwoordelijkheid om bij gebrek aan informatie vanuit die hoek u informatie te geven. U kunt echter geen rechten aan deze informatie ontlenen.

Op deze inleiding volgde een kort overzicht van veelgestelde vragen met de antwoorden van FilmValley. Hoewel zij niet van de officiële bron afkomstig zijn, willen wij ze u toch niet onthouden. Voor de goede orde presenteert deze weblog ze hierbij in hun oorspronkelijke vorm, zonder wijzigingen onzerzijds.

Is de uitgever gestopt met het blad FilmValley?

Ja. De uitgever heeft de redactie van het blad op 1 april j.l. meegedeeld dat de productie en voorbereiding van het blad met onmiddellijke ingang is gestopt.

Is FilmValley failliet?

Wij hebben begrepen dat de uitgever het faillissement heeft aangevraagd, maar dat de zitting van de rechtbank nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Pas op de zitting wordt een eventueel faillissement uitgesproken en een curator aangewezen. Die laatste zal bekijken hoe hij de boedel gaat afwikkelen en of het mogelijk is een doorstart met het blad te maken.

Ik ben abonnee van het blad en heb nog een aantal nummers tegoed.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat er nog nieuwe nummers (met gratis DVD’s) zullen uitkomen. Mocht er, nadat o.a. de curator, de belasting en UVW zijn betaald,  nog geld in de boedel over zijn, dan wordt dit in bepaalde verhoudingen aan de crediteuren (personen/organisaties waar geld aan schuldig is) uitgekeerd. Theoretisch is het mogelijk dat een andere uitgever het blad met alle verplichtingen voortzet. Waarschijnlijk stuurt de curator de abonnees een brief o.i.d. zodra hij meer inzicht heeft over de afwikkeling.

Webshop DVDValley benadrukt dat de gang van zaken rondom de webshop en haar levering geenszins beïnvloed wordt door deze ontwikkeling; ‘DVDVALLEY.nl staat 100% los van FilmValley en haar uitgever’.

Hopelijk is hiermee een klein beetje meer opheldering en duidelijkheid ontstaan in de verwarrende en betreurenswaardige situatie rondom het enige Hollandse filmblad dat zich met het canonieke Britse Empire kon meten.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Nederlands, Tidings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s