Eerste semi-officiële reactie op het Manifest voor Nieuwe Filmanalyse

Dit weekend heb ik de eerste semi-officiële reactie op mijn manifest vanuit de faculteit der Mediastudies mogen ontvangen. Hieronder is deze in enigszins geredigeerde vorm te lezen. Mocht de oorspronkelijke schrijfster, prof. dr. Patricia Pisters, of de opleiding bezwaar maken tegen onlinepublicatie van deze reactie, dan zal ik deze na schriftelijk verzoek onmiddellijk van het internet afhalen.

Beste Thijs [Witty, huidige hoofdredacteur Xi – red.] en Jordi,

Ik heb het manifest gelezen maar heb er nog niet met Gerwin [van der Pol, vakdocent Mediastudies – red.] over gesproken. We zullen zeker t.z.t. met een (al dan niet gezamenlijke) reactie komen. Ik kan jullie wel al vertellen dat Gerwin al geruime tijd druk bezig is met het veranderen van het vak filmanalyse en zelfs een nieuw boek aan het schrijven is voor dit vak (samen met Marc Adang [eveneens vakdocent Mediastudies – red.).

Zoals jullie weten zijn wij de laatsten om niet kritisch naar het eigen programma te kijken en regelmatig bij te sturen. Een groot aantal van de punten in het manifest kunnen we dan ook zeker onderschrijven, maar Gerwin kan hier beter zelf op antwoorden. Maar ik meen dat hij zelfs juist veel van de punten in het manifest ook al besproken heeft bij het vak filmanalyse (we hebben het hier samen ook al regelmatig over gehad).

Wat ik (a titre personel) wel jammer vind is dat er nu wel een heel karikaturale omschrijving van het vak wordt gegeven, wat geen recht doet aan de al jarenlange goede evaluaties en rendementen van het vak en aan het enthousiasme en de inzet van de betrokken docenten. Het zal wel bij de manifeststijl horen, maar de denigrerende toon naar de opleiding klinkt in andere stukken in deze Xi ook zo af en toe door. Als toonzetting is dat niet erg prettig om te lezen wanneer we juist voortdurend open staan voor dialoog en verbetering en graag het enthousiasme voor film/media (in analoge en digitale vorm) willen overbrengen. Ik denk ook niet dat Xi (op nu en dan een column na) het juiste platform voor evaluaties is (tenzij als laatste redmiddel als er op geen andere manier beweging in de opleiding is te krijgen. Dat lijkt me niet het geval). De manier waarop in het manifest theorie wordt voorgesteld vind ik nogal kort door de bocht. Daar kunnen we zeker op terugkomen.

Uiteraard willen we graag meewerken aan een thema-avond/middag over de toekomst van filmwetenschap en filmanalyse. Het is absoluut zo dat wij daar zelf ook onze gedachtes en vragen over hebben. In het medialandschap waarin zoveel zo snel verandert, is de positie van film en filmwetenschap ook zeker aan zelfreflectie toe. Behalve het feit dat ouderwetse auteurs en genre analyses nog altijd van grote waarde blijven, en film op zichzelf een vorm van reflectie is wat het (mijns inziens) een vorm van (esthetische en ethische) filosofie maakt, zijn er zeker veel aspecten die filmwetenschap en filmanalyse in een ander licht plaatsen. Dat is een discussie die nog lang niet klaar is, waar we met de gehele staf al geruime tijd mee bezig zijn en waarvan we de visie en input van studenten heel graag horen en ter harte nemen.

Ik zal er met Gerwin over spreken en het ook in het filmteam aan de orde stellen. Als jullie een thema-bijeenkomst organiseren dan overleggen we graag over de datum (en wellicht over de opzet/inzet van de discussie).

Voor nu een goed weekend gewenst & met vriendelijke groet,

Patricia Pisters

Persoonlijk ben ik verbijsterd door hoe persoonlijk Patricia Pisters zich dit manifest aangetrokken heeft. Het is geen aanval op de mensen die hierbij betrokken zijn, neen! Het is een zeer kritische (en absoluut niet denigrerend bedoelde) ontleding van de filmanalytische methode die tegenwoordig bij Media en Cultuur in Amsterdam gehanteerd wordt. Ik ding niets af aan de inzet en het enthousiasme van de betrokken docenten, en ik weet dat men al sinds jaar en dag bezig is de juiste vorm te vinden. Ik probeer slechts nu een aanzet te geven tot een bepaalde koers. Het is aan hen dit verder uit te werken. En wat de evaluaties en de plek van Xi betreft, ben ik het volledig oneens met mevrouw Pisters; ik vind dat er juist te weinig studenten hun mond opendoen en voor hun mening aantrekken, want ik heb reeds mogen vernemen dat ik lang niet de enige ben met deze bezwaren en frustraties.

Binnenkort zal ik een officiële reactie op bovenstaande mail doen uitgaan.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Articles, Nederlands, Science and Such, Tidings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s