[Het Manifest] Mijn antwoord op Patricia Pisters’ reactie

Beste lezer,

Vandaag heb ik officieel gereageerd op het antwoord van prof. dr. Patricia Pisters op mijn manifest.

Haarlem, woensdag 27 mei 2009

Beste Patricia,


Hartelijk dank voor je reactie.

Ik betreur het ten zeerste dat je je door het manifest zo persoonlijk aangevallen voelt. Het is geenszins mijn intentie geweest om met dit manifest de mensen achter de methode aan te vallen. Om die reden denk ik dat je het manifest enigszins verkeerd geïnterpreteerd hebt. Ik wil niets afdingen aan de inzet en de motivatie van de betrokkenen, noch wil neerbuigend naar de studie overkomen. Met dit manifest heb ik direct kritiek willen leveren op de methode van filmanalyse zoals deze mij onderwezen is. Uit het manifest blijkt dat ik hier principiële en fundamentele bezwaren tegen heb, vanuit diverse perspectieven. Daarmee val ik niet de wetenschappers aan, nee, daarmee bekritiseer ik de methode die zij toepassen.

Zoals ook blijkt het uit manifest, gaat het hier niet puur om de methode in Amsterdam. Het is een manier van analyseren, zoals je zelf beter zult weten dan ik, die in grote delen van het Angelsaksische taalgebied toegepast wordt. Doordat er daadwerkelijk alternatieven voor handen zijn – zie het kader met de opinie van Marie Baronian – zet ik persoonlijk grote vraagtekens bij de methode voor dewelke er bij “ons” gekozen is. Getuige de reacties die ik reeds van afzenders binnen én buiten Mediastudies heb mogen ontvangen, heb ik hier een probleem aangestipt dat zich niet beperkt tot de filmanalyse, maar zich uitstrekt over vrijwel iedere wetenschap die zich met kunstanalyse bezighoudt.

De opmerking dat de voorgestelde theorie “kort door de bocht” is, vind ik persoonlijk een beetje flauw. Natuurlijk heb ik niet een complete, nieuwe theorie op kunnen bouwen; enerzijds had ik maar 3.000 woorden tot mijn beschikking, en anderzijds is het zo goed als onmogelijk dat een student wél “het antwoord op alles” heeft, terwijl jullie, de gepromoveerde filmwetenschappers, al sinds jaar en dag dat antwoord trachten te vinden. Ik heb met mijn manifest een aanzet willen geven tot een nieuwe denkrichting, een nieuwe insteek, ook omdat ik er reeds van op de hoogte was dat Gerwin [van der Pol – red.] en Marc [Adang – red.] de methode lichtelijk op de schop aan het gooien waren.

Verder ben ik het niet eens met je notie dat de Xi niet het platform voor dit soort teksten zou zijn. De evaluaties met selecte groepen leerlingen (de anonieme, en in mijn ogen nogal nietszeggende, digitale evaluaties daargelaten) zijn handig, maar het is mijns inziens een taak van een studiekrant om zaken aan te kaarten waar menig student meezit. En zoals ik reeds uit reacties van medestudenten heb mogen vernemen, heb ik inderdaad een gevoelig punt geraakt. De toon die jij als “denigrerend” omschrijft, is geenszins zo bedoeld; het is een manifest, en daarom maak ik gebruik van krachtige statements, heldere voorbeelden, cynisme en scherpe taal. Het manifest richt zich, zo moge duidelijk zijn, niet op de “onkunde” van de studie, maar het richt zich op deze methode in het algemeen. Aangezien ik vanuit de Xi echter niet de hele academische wereld kan bereiken, heb ik mij beperkt tot het wetenschappelijk veld dat het dichtst bij huis ligt: Media en Cultuur.

Ik ben verheugd te lezen dat jullie aan een thema-en-debatavond willen meewerken! Dit gaan we dan ook zeker in het nieuwe semester organiseren. We houden hier nog contact over.

Nogmaals dank voor de reactie. Ik kijk uit naar Gerwins officiële antwoord op het manifest.

Vriendelijke groet,

Jordi

Advertisements

Leave a comment

Filed under Articles, Nederlands, Science and Such, Tidings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s