“De Onze heeft grotere ballen dan God”

ChurchoftheFSM1

Temidden van de dagelijkse berichtgeving over moslimfundamentalisten, woeste christenen en joodse stormgroepen wordt meer dan eens vergeten waar religie nu eigenlijk om draait. De gevoelens van gemeenschap, houvast en zekerheid zijn vervangen door individualisme, intolerantie, en wederzijds beschimpen. Toch is er sinds 2005 – ‘while having existed in secrecy for hundreds of years’ – een religie binnen het digitale universum die zich herroept op de basis: het pure geloven in datgene waar je in wil geloven. Een instituut dat inmiddels, zo zeggen de volgelingen zelf, wereldwijd geaccepteerd is als legitieme religie. Wat zeg ik: zelfs de meest fundamentalistisch christenen, de grootste vijanden van dit geloof, hebben zich erbij neer moeten leggen! De reden? ‘Our God has larger balls than theirs’. Welkom bij de Church of the Flying Spaghetti Monster.

In 2005 trad de Church of the FSM voor het eerst in de publiciteit door een open brief van de ‘bezorgde burger’ Bob Henderson aan het onderwijsbestuur van Kansas. Hierin schreef hij, met “wetenschappelijk bewijs” als ondersteuning, over de importantie van het onderwijzen van meerdere theorieën omtrent ‘Intelligent Design’ aan moderne studenten.

Let us remember that there are multiple theories of Intelligent Design. I and many others around the world are of the strong belief that the universe was created by a Flying Spaghetti Monster. It was He who created all that we see and all that we feel. We feel strongly that the overwhelming scientific evidence pointing towards evolutionary processes is nothing but a coincidence, put in place by Him.

Vervolgens geeft schrijver Henderson enkele niet te ontwrichten voorbeelden die zijn casus kracht bijzetten. Zo verhaalt hij van de manier waarop Zijne Slierterigheid de meetresultaten van een gemiddelde koolstofwetenschapper keer op keer beïnvloedt. Dit doet Hij, vanzelfsprekend onzichtbaar en in staat om door iedere materie heen te gaan, door gebruik te maken van ‘His Noodly Appendage’, vrij vertaald: Zijn Noedelige Aanhangsel. Mocht u nog twijfelen, dan beschikken Henderson en de zijnen over diverse documenten die in detail beschrijven hoe dit mogelijk is en waarom Hij dit precies doet. Daarbij bestaat er eveneens een ander relevant onderzoek, namelijk de precieze samenhang tussen de toenemende van de gemiddelde wereldtemperatuur en de gestage afname van het aantal zeepiraten in de wereld.

PirateTabelFSM

I’m sure you now realize how important it is that your students are taught this alternate theory. It is absolutely imperative that they realize that observable evidence is at the discretion of a Flying Spaghetti Monster. Furthermore, it is disrespectful to teach our beliefs without wearing His chosen outfit, which of course is full pirate regalia. I cannot stress the importance of this enough, and unfortunately cannot describe in detail why this must be done as I fear this letter is already becoming too long. The concise explanation is that He becomes angry if we don’t.

De officieuze discipelen – de zogeheten pastafarians – van de Church of the Flying Spaghetti Monster keren zich tegelijkertijd resoluut tegen de aantijgingen dat hun hele religie slechts een farce zou zijn, een sociaal experiment, of zelfs een door christenfundamentalisten geschapen pseudo-wetenschap om het creationisme weer terug in de scholen te krijgen. Volgens deze adepten is de Church of the FSM écht, legitiem, gesteund door onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs. Eén caveat moet hen daarbij van het hart: ‘anything that comes across as humor or satire is purely coincidental’. De overweldigende ladingen religieus materiaal op hun website, en de justitiële processen waarmee zij het Kansas School Board onder druk trachtten te zetten, onderstrepen hun geloofwaardigheid terdege.

In conclusion, thank you for taking the time to hear our views and beliefs. I hope I was able to convey the importance of teaching this theory to your students. We will of course be able to train the teachers in this alternate theory. I am eagerly awaiting your response, and hope dearly that no legal action will need to be taken. I think we can all look forward to the time when these three theories are given equal time in our science classrooms across the country, and eventually the world; One third time for Intelligent Design, one third time for Flying Spaghetti Monsterism, and one third time for logical conjecture based on overwhelming observable evidence.

Hoe heeft de academische wereld vervolgens gereageerd op deze onverwachte benadering van de polemiek tussen geloof en wetenschap? Er maakte zich binnen het onderwijsbestuur een subbeweging los van optimistische denkers die het Vliegende Spaghettimonster abstraheerden tot een vinger op de zere plek. Aan de hand van deze in nevelen gehulde religie pleitte men voor meer lucht in het onderwijs, voor meer ruimte voor alternatieven. Bovenal staat de Church of the FSM voor de importantie van de logica, voor het vertrouwen op het goede verstand. En, zo schrijven mevrouw Waugh, mevrouw Gamble en mevrouw Rupe van het Kansas School Board, FSM staat voor positief denken, voor optimisme, voor ‘adding levity to the situation’.

Daarvoor is de moderne westerse mens al dank verschuldigd aan deze Church of the Flying Spaghetti Monster. Zij durfden een onderwerp zo gevoelig als religie met luchtigheid, bevlogenheid en creativiteit te tackelen. Zij pogen zo nobel om mensen aan het denken te zetten over wat zij voor waar aannemen. Dank daarvoor, o pastafarianen! Of, in de woorden van mevrouw Gamble: ‘Thanks for your message. Thanks for the laugh.’ En voor het feit dat we in de moderne discussie niets meer hebben aan mensen die, zoals mevrouw Martin van Kansas, als enige tegenargument hebben:

It is a serious offense to mock God.’

Ach, natuurlijk.

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven voor DossierXi 2.1, publicatie van Xi.
Advertisements

Leave a comment

Filed under (Other) Art and Media, Articles, Background, Critique, Feature, Internet, Nederlands

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s